25 دی 1399

استرس

استرس دفاع طبیعی بدن در برابر خطر است. این امر باعث می شود بدن با هورمون هایی که سیستم خود را برای فرار یا مقابله با […]