واکنش بدن در استرس

25 دی 1399

استرس

استرس دفاع طبیعی بدن در برابر خطر است. این امر باعث می شود بدن با هورمون هایی که سیستم خود را برای فرار یا مقابله با […]